Het menselijk geluk ligt waarschijnlijk ook in een moeilijk en vrij aanvaard werk dat in samenwerking wordt volbracht

Innovatieve middelen

Een organisatie onder de vorm van een ECP kantoor

(elektronisch collaboratief platform) laat zijn verschillende bestanddelen toe de kracht te ontwikkelen van een grote gecentraliseerde organisatie, zonder de logheid ervan.

De gedematerialiseerde documentatie

is noodzakelijk in een ECP organisatie en beantwoordt aan de eisen van het maatschappelijk verantwoord ondernemerschap.

De elektronische dematerialisatie

laat flexibiliteit toe, vermindert de kosten en verhoogt de veiligheid.