Loopbaan bij Praetica

Loopbaan

Zin voor samenwerking

Onze medewerkers zijn essentieel voor de verwezenlijking van ons project, aangezien zij de waarden van Praetica omzetten in de dagelijkse praktijk.

  • Betrouwbaarheid : de kracht van ons model steunt op het houden van onze beloftes ten aanzien van onze cliënten; en dit hangt op haar beurt af van het nakomen van onze engagementen naar onze medewerkers;
  • Kwaliteit :  alles staat in het teken van de ontwikkeling van de talenten van onze medewerkers: een strenge selectie bij aanwerving, een echte “leerrelatie” tussen de partners en de medewerkers, de aanmoediging van bijkomende opleidingen, wetenschappelijke activiteiten en onderwijstaken, een aantrekkelijke vergoeding, goede werkomstandigheden, periodieke evaluaties en reële toekomstperspectieven;
  • Verantwoordelijkheid :  werken bij Prǽtica betekent onmiddellijk verantwoordelijkheid dragen: u krijgt dossiers toevertrouwd (onder toezicht), u staat in rechtstreeks contact met de cliënt, en u neemt effectief deel aan het nemen van beslissingen in een dossier.