De waarden van Praetica

De maatschappelijke verantwoordelijkheid

Geen enkele onderneming kan zich nog ontwikkelen zonder verantwoording van haar activiteiten tegenover de maatschappij, zowel met het oog op duurzame ontwikkeling als op het algemeen welzijn.

Pragmatisme

De crisis en de mededinging eisen dat men snel antwoorden biedt.

Ethiek

De tussenkomst van een advocaat is geen loutere technische handeling. De doelstellingen worden bepaald samen met de cliënt met eerbied voor de ethische vraagstellingen.

Innovatie

Een project is pas innoverend indien de innovatie algemeen en bestendig is.