Paris – Nouvelle adresse

Serge Dufrene en Philip Van Doorn, beiden als advocaat ingeschreven bij de Balie van Brussel, zijn eveneens bijkomend lid van de Balie van Parijs.  Zij verzoeken u kennis te willen nemen van hun nieuwe Parijse adres  16, avenue Hoche, 75008…

Ombudsman voor de Handel

We hebben het genoegen aan te kondigen dant Laurie Caucheteux toetreedt tot de groep van bemiddelaars van de handelsombudsman. De handelsombudsman biedt een bemiddelingsdienst aan de consumenten en handelaars en werkt aan conflictpreventie door het informeren van de consument van…

Tax Shelter

Henri Culot heeft de eer op dinsdag 12 september 2017 een presentatie te geven over de problemen rond ‘Tax Shelter’ aan de managers van WSL, dit is een starterscentrum die ondernemers steunt wetenschappelijke ingenieurs projecten te lanceren in Wallonië. Meer…

Hoe gedraagt het TTIP zich overeenkomstig het recht van de WHO ?

Henri Culot publiceerde in “la Revue Internationale de droit économique” een artikel genaamd “Comment le TTIP s’articulerait-il avec le droit de l’OMC?” Dit artikel analyseert de manier waarop het TTIP in werking treedt in overeenstemming met de regels van de Wereldhandelsorganisatie…

Jaarlijks congres AIDV – Boedapest

Alex Tallon zal als spreker aanwezig zijn op het jaarlijks congres van het AIDV –  Europese afdeling (Association internationale du droit de la vigne et du vin) dat doorgaat in Budapest op 16 juni 2017. Zijn tussenkomst betreft het gebruik…

Seminarie in Londen

Henri Culot zal deelnemen aan het seminarie georganiseerd door de European Society of International Law en King’s College London met als thema Dispute Settlement in Free Trade Agreements, dewelke plaatsvindt op 26-27 mei 2017 in Londen. Hij zal een presentatie geven over…

“Zijn legal online platformen legaal voor de advocaat?”

Alex Tallon heeft een artikel gepubliceerd in Today’s Lawyer 2017 dewelke verschenen is op Jubel.be. Inleiding: Rocket Lawyer heeft aangekondigd actief te worden op de Nederlandse markt. De stap naar België volgt wel. Dit soort aanbiedingen vertegenwoordigt enorme uitdagingen voor…

Batibouw – Stand NOAB

Mr. Roel Anciaux zal naar aanleiding van ‘Batibouw’ op 20, 21, 22 en 23 februari 2017 tussen 14u en 16u de stand van de NOAB (Nederlandse Orde van Advocaten te Brussel) bemannen op Batibouw (Paleis “Patio”) om aldaar gratis advies…

Nietigheid in het vennootschapsrecht

Henri Culot heeft in samenwerking met Gabriela de Pierpont een artikel gepubliceerd met als onderwerp ‘de nietigheid in het vennootschapsrecht’ in het kader van een project van het Centrum voor privaatrecht van de Universiteit Saint-Louis. Meer lezen

Sevota

Praetica heeft het initiatief van André Versailles en Christiane Vienne gesteund en heeft eveneens deelgenomen aan het liefdadigheidsevenement …

Seminarie over het recht Ohada

Op 25 februari spreekt Romain Battajon, ter attentie van investeerders en juristen die interesse hebben in de handel in het franstalig gedeelte van Afrika, tijdens een ontbijtseminarie en informatiesessie over het recht Ohada ( Organisatie voor de afrikaanse harmonie in Business law).

Seminarie ‘Dialogen over fiscaliteit 2016’

Eric Boigelot zal deelnemen aan de seminariereeks, “Dialogen over fiscaliteit 2016”, met als thema vermogens- en financiële fiscaliteit, georganiseerd door de UCL (Université catholique de Louvain). Op het seminarie van 18 februari 2016 zal hij spreken over alternatieve financiering van…

Congres ‘Fiscale actualiteit’

Op dinsdag 26  januari 2016 zullen Eric Boigelot en Aurélie Blaffart op een congres spreken over het thema “Fiscale actualiteit”, waarover dit jaar weer veel te melden is. Het seminarie wordt georganiseerd door de “Union des Praticiens de la Fiscalité”…

Borgtocht, een rechtsfiguur met veel facetten

Arnaud Houet en Céline Pottier hebben een multidisciplinair team gevormd met andere specialisten in de verschijning van het boek “Borgtocht, een rechtsfiguur met veel facetten”.
Dit boek geeft de nadruk op de essentiële elementen…

Legal Awards 2015

Praetica is de winnaar van een Legal Award voor het meest vernieuwende Belgische advocatenkantoor van het jaar.

Insolvency breaking news

Van rechtswege vereffenaar worden zonder het te weten? Artikel 185 van het Wetboek van Vennootschappen, een bepaling die bestuurders van een ontbonden en vereffende vennootschap niet goed genoeg kennen.

Praetica Zavel breidt uit

Praetica verwelkomt op het kantoor Zavel een nieuwe partner: Arnaud Lecocq, universitair docent en practicus met veel ervaring inzake Banking Compliance en financieel strafrecht.

Congres Avocats.be : “Un congrès pour rendre concret l’avenir de la profession d’avocat. #Agissons” (Congres over de toekomst van de advocatuur)

Op 29 mei 2015 nemen Alex Tallon, Serge Dufrene en Arnaud Houet deel aan het Congres “Un congrès pour rendre concret l’avenir de la profession d’avocat. #Agissons” (congres over de toekomst van de advocatuur), georganiseerd in Louvain-La-Neuve door Avocats.be. Ze zullen als panelleden de workshop “De gedematerialiseerde advocaat” begeleiden.

Ontbijtseminarie : “De stelsels van het tijdskrediet – werkloosheid met bedrijfstoeslag : actualia over de recente hervormingen”.

Praetica organiseert een ontbijtseminarie “De stelsels van het tijdskrediet – werkloosheid met bedrijfstoeslag : actualia over de recente hervormingen” (“Les régimes de crédit-temps – le chômage avec complément d’entreprise : le point sur les réformes récentes”): Luc Godin en Romina Murru zijn de sprekers tijdens dit seminarie.

Ontbijtseminarie : “Fiscale actualiteit”

Praetica organiseert een ontbijtseminarie “Fiscale actualiteit – welke vooruitzichten voor 2015?” (“Le point sur quelques actualités fiscales – quelles perspectives pour 2015 ?”): Eric Boigelot, Aurélie Blaffart en Mélissa Da Silva zullen spreken tijdens dit seminarie. Meer weten? Klik op “Meer lezen” hieronder om het gedetailleerde programma te raadplegen.

Praetica Waterloo breidt uit

PRAETICA verwelkomt in haar kantoor te Waterloo : als vennoot, Arnaud Houet, specialist in insolventie- en failissementsrecht, gerechtelijke reorganisaties en vereffeningen, vennootschapsrecht en herstructurering van ondernemingen.

Ontbijtseminarie

H​et ontbijtseminarie van donderdag 26 februari omtrent de vrij​heid van​ meningsuiting op het internet was een groot succes.De ​uiteenzettingen​ en​ het groot aantal ​gestelde vragen ​hebben​ de ​deelnemers (​journalisten en ​andere ​beroepsbeoefenaars uit de mediasector) ​​een beter inzicht kunnen geven…

Praetica nodigt pers en media uit op een ontbijtseminarie

Op 26 februari organiseren wij in ons kantoor op de Zavel een ontbijtseminarie voor journalisten en de pers met als titel “Vrijheid van meningsuiting op het Internet: hoe de rechtspraak van het Hof van Cassatie te begrijpen?”. Jacques Englebert, Alex…

Congres van de “International Insolvency Convention” (IIC)

Op 6 februari 2015 neemt Mr Gerard Leplat als spreker deel aan het Belgische luik van het Congres, georganiseerd door de “International Insolvency Convention” (IIC). Hij zal het onderwerp “Evaluatie van de procedure van overdracht van ondernemingen” (“Evaluation de la…

Ontbijtseminarie

Praetica organiseert een ontbijtseminarie in het kantoor te Antwerpen: Alex Tallon en Dieter Geernaert zullen ingaan op “Recente ontwikkelingen op het vlak van marktpraktijken en intellectuele eigendomsrechten”.

“Today’s Lawyer” in Trends

Alex Tallon is lid van het redactiecomité van dit nieuwe tijdschrijft, dat gewijd is aan de bedrijfsvoering van advocatenkantoren. Hieronder de link naar een artikel over “Today’s Lawyer” in Trends

Nouvelle revue : Today’s Lawyer

Alex Tallon is lid van het redactiecomité van een nieuw tijdschrift met als titel « Today’s Lawyer »: dit tijdschrift is gewijd aan het management van advocatenkantoren. Een eerste ‘kennismakingsnummer’ kan gratis gedownload worden via de volgende link:http://www.mijnwetboek.be/nl/producten/Todays-lawyer–nieuw-management-tijdschrift-voor-advocatenkantoren

Jacques Englebert op televisie

Jacques Englebert heeft zijn standpunt uiteengezet over de vrijheid van meningsuiting in het televisieprogramma “Pour ou Contre – Dérapages sur les réseaux sociaux. Faut-il changer la loi?” (“Voor of tegen – Ontsporingen op sociale netwerken. Moet de wet aangepast worden?”)

Vormingsontbijt

PRAETICA organiseert zijn vormingsontbijt, getiteld “Réforme du Code du Bien-être au travail: L’employeur désormais responsable du “burn-out”” en voorgesteld door Luc Godin.

Dieter Geernaert aangesteld als deeltijds gastdocent

Op 20 augustus 2014 heeft de faculteitsraad van de Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen Dieter Geernaert aangesteld als deeltijds gastdocent voor het academiejaar 2014-2015. Hij zal het vak “Juridische aspecten van de cultuursector” doceren aan de Masterstudenten…

Seminarie georganiseerd door COMEOS

Bernard Deltour en Valérie Vandegaart hebben als sprekers ​ ​deelgenomen ​ ​aan ​het​ ​door COMEOS (de Belgische federatie voor de handel en diensten) georganiseerde ​seminarie betreffende de regionalis ​ering​ van de handelsvestigingsvergunningen (“IKEA-wet”).

De rechtsfaculteit van de ULB heeft de prijs Alice Seghers

De rechtsfaculteit van de ULB heeft de prijs Alice Seghers voor het jaar 2012-2013 toegekend aan Jacques Englebert.De prijs Alice Seghers beloont twee juridische studies die bijdragen tot de verbetering van het individu in de samenleving: één van deze twee…

PRAETICA ZAVEL breidt uit

PRAETICA verwelkomt in het kantoor Zavel– als vennoot : Luc Godin, met ruime ervaring op het vlak van het arbeidsrecht en financieel strafrecht– als stagiaire : Jessica Van Overtveldt

Praetica in Who’s Who Legal

Who’s Who Legal doet onderzoek naar de als specialist erkende advocaten in 34 domeinen van het internationaal ondernemingsrecht: de publicaties van Who’s Who Legal zijn het resultaat van grondig onderzoek en van de analyse van de opmerkingen van gelijken (advocaten)…

PRAETICA NAMEN breidt uit

Mr Audrey Adam, lid van Praetica Zavel (Brussel), vervoegt Praetica Namen, het kantoor van Mr Jacques Englebert, naar aanleiding van haar inschrijving bij de balie van Namen.

PRAETICA ZAVEL breidt uit

PRAETICA verwelkomt in het kantoor Zavel twee specialisten op het vlak van het duurzame ontwikkelingsrecht:– Als vennoot : Bernard Deltour, specialist in het milieurecht;– Als medewerker: Valérie Vandegaart, specialist in het energierecht.

6de “Biennial Global Immigration Conference”

Bernard CARIS neemt deel aan de 6de “Biennial Global Immigration Conference”, georganiseerd door het “Immigration and Nationality Law Committee” van de IBA (International Bar Association) te Londen. Hij is uitgenodigd als spreker in een panel dat de mobiliteit van hooggeschoolde…

Praetica in Het Nieuwsblad

PRAETICA komt in de pers: Het Nieuwsblad wijdt een artikel aan de opening van Praetica Antwerpen en aan de originele methodes van Praetica. Klik hier om het artikel te downloaden.

Jacques ENGLEBERT stelt zijn doctoraatsthesis voor

Jacques ENGLEBERT stelt de publieke verdediging voor van zijn doctoraatsthesis aan de ULB, getiteld “La procédure garante de la liberté de l’information”. Hiervoor ontvangt hij zijn diploma als doctor in de rechtsgeleerdheid met felicitaties van de jury en zeer warm…

Congres van de “Global Migration Section” van AILA

Bernard CARIS is uitgenodigd als spreker op het congres van de “Global Migration Section” van AILA (American Immigration Lawyers Association) te San Francisco: hij neemt deel aan een panel dat zich buigt over “Pre- and post-merger immigration compliance” in Frankrijk,…

Vierde vormingsontbijt

Romina MURRU spreekt tijdens het vormingsontbijt over “Droit au respect de la vie privée dans la sphère professionnelle”.

Bernard CARIS vervoegt PRAETICA ZAVEL

Bernard CARIS vervoegt PRAETICA ZAVEL als vennoot. Hij is advocaat bij de balie van Brussel sinds 1994 en is voornamelijk actief in “corporate immigration” enerzijds en handelsrecht en intellectuele eigendom anderzijds.

PRAETICA opent een nieuw kantoor te Antwerpen

PRAETICA opent een nieuw kantoor te Antwerpen, Mechelsesteenweg 128-136; Alex Tallon, die nu bijkomend ingeschreven is bij de balie van Antwerpen, en Dieter GEERNAERT, die Praetica vervoegt, bemannen het kantoor te Antwerpen.

Oprichting van de associatie PRAETICA RING

Het netwerk PRAETICA ontwikkelt zich verder door de oprichting van de associatie PRAETICA RING, waarvan volgende advocaten deel uitmaken:Dominique JANSSEN, advocate bij de balie van Brussel sinds 1986; zij is auteur van verscheidene publicaties over haar twee belangrijkste voorkeurmateries, met…

Event CONTRAPUNT

PRAETICA sponsort het event CONTRAPUNT, georganiseerd door de NOAB in het Muziekconservatorium te Brussel. Dit is een uitzonderlijke voorstelling, met lectuur van bepaalde passages uit het werk ‘Contrapunt’ van Anna ENQUIST door de schrijfster zelf en uitvoering van de Goldberg…

Derde vormingsontbijt

PRAETICA organiseert zijn derde vormingsontbijt, getiteld “Questions choisies sur la Procédure de Réorganisation Judiciaire” en voorgesteld door Eric BOIGELOT en Michaela Roegiers.

PRAETICA ZAVEL breidt uit

PRAETICA ZAVEL breidt uit met Mr. Josiane MEUNIER, advocate bij de balie van Brussel sinds 1985 en ervaren practicus in transportrecht. Josiane MEUNIER is actief in het verzekeringsrecht, burgerlijke en medische aansprakelijkheid en de vergoeding van lichamelijke schade. Zij is…

Tweede vormingsontbijt

PRAETICA organiseert zijn tweede vormingsontbijt, getiteld “La liberté d’expression du travailleur salarié” en met Audrey ADAM en Romina MURRU als sprekers.

Colloquium over roerende en onroerende fiscaliteit

Eric BOIGELOT zit een colloquium voor, georganiseerd door de UPF in “l’Orangerie de Beauval”, over roerende en onroerende fiscaliteit. Aurélie BLAFFART is spreker: “Questions spéciales en matière de revenus mobiliers.”

Prinselijke handelsmissie te Istanbul

Alex TALLON neemt als vertegenwoordiger van PRAETICA deel aan de prinselijke handelsmissie te Istanbul, Turkije. Hij maakt gebruik van zijn aanwezigheid ter plaatse om de ondertekening bij te wonen van een protocol tussen de NOAB (Nederlandse Orde van Advocaten bij…

Alex TALLON publiceert « La Procédure »

Alex TALLON publiceert bij Larcier, in het Frans, het boek « La Procédure » in de collectie “mededinging en marktpraktijken”, waarvoor hij ook instaat; dit werk bevat een grondige studie van de verschillende soorten procedures inzake marktpraktijken en consumentenbescherming (stakingsvordering,…

PRAETICA ZAVEL verwelkomt een nieuwe vennoot

PRAETICA ZAVEL verwelkomt een nieuwe vennoot, met name Philip VAN DOORN, lid van de balie van Brussel sinds 1986 en ook ingeschreven bij de balie van Parijs sinds 1992. Philip VAN DOORN is auteur van talrijke artikels over Europees en…

PRAETICA ZAVEL breidt uit

PRAETICA ZAVEL breidt uit door de komst van Romina MURRU, advocate bij de balie van Brussel sinds 2008. Als advocate, gespecialiseerd in arbeids- en sociale zekerheidsrecht, vervoegt Romina MURRU PRAETICA ZAVEL om bij te dragen aan de ontwikkeling van het…

20 km van Brussel

Onder de deelnemers aan de editie 2012 van de 20 km van Brussel bevindt zich Alex TALLON, samen met andere leden van de balie van Brussel.

Alex TALLON publiceert « De Procedure »

Alex TALLON publiceert bij Larcier, in het Nederlands, het boek « De Procedure » in de collectie “mededinging en marktpraktijken”; dit werk bevat een grondige studie van de verschillende soorten procedures inzake marktpraktijken en consumentenbescherming (stakingsvordering, strafrechtelijke vorderingen op basis…

Eerste vormingsontbijt

PRAETICA organiseert zijn eerste vormingsontbijt, met als onderwerp “Nouveautés fiscales 2012” ; Eric BOIGELOT en Aurélie BLAFFART zijn de sprekers.

PRAETICA ZAVEL breidt uit

PRAETICA ZAVEL verwelkomt Audrey ADAM, advocate bij de balie van Brussel sinds 2009 en voormalig journaliste voor de geschreven pers ; zij vervoegt PRAETICA om hoofdzakelijk actief te zijn in het mediarecht, zoals het informatierecht, het recht op vrije meningsuiting,…

PRAETICA ZAVEL verwelkomt team fiscaal recht

Eric BOIGELOT, advocaat bij de balie van Brussel sinds 1982, ingeschreven op de lijst van buitenlandse advocaten bij de balie van Genève sinds 2002 en gelast met de “Conférences au Mastèr Spécial en Gestion Fiscale” bij de “Solvay Brussels School…

PRAETICA ontwikkelt haar netwerk

PRAETICA ontwikkelt zijn netwerk: Jacques ENGLEBERT richt het kantoor PRAETICA NAMEN op. Naast advocaat bij de balies van Namen en Parijs is Jacques ENGLEBERT ook professor aan de ULB sinds 2001 en aan de UMons sinds 2008, directeur van de…

Stichting

De eerste dag in het bestaan van de advocatenassociatie PRAETICA, opgericht door Alex TALLON en Serge DUFRENE. PRAETICA neemt zijn intrek in haar kantoren op de ZAVEL. Het is het eerste gedematerialiseerde advocatenkantoor, dat gebaseerd is op een samenwerkingsplatform in…