De middelen van Praetica

Een organisatie onder de vorm van een ECP kantoor

(elektronisch collaboratief platform) laat zijn verschillende bestanddelen toe de kracht te ontwikkelen van een grote gecentraliseerde organisatie, zonder de logheid ervan.

De gedematerialiseerde
documentatie

is noodzakelijk in een ECP organisatie en beantwoordt aan de eisen van het maatschappelijk verantwoord ondernemerschap.

De elektronische
dematerialisatie

laat flexibiliteit toe, vermindert de kosten en verhoogt de veiligheid.

Een aangepast beheer
van de beroepslokalen

laat optimale kantoorruimtes toe gepaard gaande met een beperkte ecologische impact.